Haberler
Duyuru : Tartı Aletleri Yönetmeliği

 

Değerli müşterilerimiz, ambalaj makinesi kullanıcıları,

 

4 Eylül 2013 tarihinde çıkan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” ile gelen yeni uygulamalara ilişkin piyasada farklı yorumlar olması sebebiyle, bu konu ihtisas alanı olan tedarikçimiz ESİT AŞ. den aldığımız bilgiyi “Doğru Bilgi Olarak” sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

Saygılarımızla,

AYMAKSAN Ayla Makina Sanayi A.Ş.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hatırlanacağı üzere, 01/01/2009 da yürürlüğe giren 2004/22/AT sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği sonrasında, alım satım için kullanılsın veya kullanılmasın, otomatik tartı aletlerinde “Tip Onay” ve “İlk Muayene” zorunluluğu getirilmişti. Denetimi çok yapılmadığından dolayı tip onayı olmayan cihazların satışı bu dönemde devam etmişti. Ne var ki 4 Eylül 2013 tarihinde yeni gelen yönetmelikle, alım satım gibi ticari işlemlerde kullanılan otomatik tartı aletlerinin, Tip Onay ve ilk muayeneye ilaveten, 2 yılda bir periyodik muayeneleri yapılma zorunluluğu eklenmiştir. Yönetmeliğe göre; Tartı aleti kullanımı sonucu tartım bilgisi ile para veya mal el değiştiriyorsa (alım-satımda kullanılıyorsa) tartı aleti “Ticari” olarak nitelendirilmektedir. 

 

Yönetmelik kapsamına giren otomatik tartı aleti kullanıcısı, periyodik muayene için 28.02.2014 tarihinden önce bir yetkili muayene kuruluşuna başvuru yapmalıydı. (Örnek cihazlar; otomatik dolum yapan makineler, torbalama kantarları, otomatik dolum baskülleri,  bant kantarları, bantlı kontrol kantarları, vb…) Ticari olarak kullanılmayan otomatik tartı aletleri için ise cihaz imalatçısından, “ALIM SATIMDA KULLANILAMAZ” ibareli etiket sağlanarak cihaza yapıştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla ticari olsun, olmasın, tüm otomatik tartı aletlerinin yönetmeliğe uygunluğunun denetimi, cihazları kullanan firmaların sorumluluğundadır. Bu konuda cihaz üreticilerinin de müşterilerini bilgilendirmeleri gerekmektedir.

 

Yeni yönetmeliğin yorumlanmasındaki hataları gidermek için ekte doğru ve yanlışlara ilişkin açıklamamız yer almaktadır.

 

Mevzuata aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.esit.com.tr/tr/mevzuat/4378.pdf

 

Saygılarımızla,

Esit Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti

 

Ekler:

 

1.      Yeni Yönetmeliğe İlişkin Doğrular ve Yanlışlar

2.      Makine İmalatçılarının Tip Onay almaları için izleyeceği alternatifler

 

EK-1

 

4 Eylül 2013 tarihli “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği”’ne göre Doğru’lar ve Yanlış’lar.  

 

Yanlış

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETim ticari işlemlerde kullanılmıyorsa, hiçbir işlem yapmama gerek yoktur. 

 

Doğru

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETi ticari işlemlerde kullanılmıyorsa, sistemin üzerine ALIM ve SATIMDA KULLANILAMAZ ibaresinin iliştirilmesi gerekir. Bu işlem için kullanıcı üreticiyle irtibata geçmelidir.  

 

Yanlış

2009 yılından önce aldığım OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETlerim için her hangi bir işlem yapmama gerek yoktur. Damgasız kullanabilirim. 

 

Doğru

2009 yılından önce aldığım OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETleri, eğer ticari işlemler için kullanılıyorsa, yine muayene ve damga zorunluluğuna tabidir. Tip onayının bulunması zorunlu olmasa da, periyodik muayene zorunludur. Bunun için şubat ayının son gününe kadar bir yetkili muayene servisine başvuru yapacaktır.  

 

Yanlış

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETLERİ sadece indikatörü değiştirilerek damgalanabilir. 

 

Doğru

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETLERİnin damgalanabilmesi için sistemin tamamının onaylı olması ya da onaylı tipe uygun hale getirilmesi gerekir. Bunun için detaylı bir değerlendirme yapılır. Gerektiği durumlarda mekanikte ve yük hücrelerinde değişim yapılabilir. Sadece indikatörün onaylı olması yeterli değildir. Sistemin onaylı olması gereklidir.

 

Yanlış

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETLERİmin periyodik muayene ve damgasını bakanlık ölçü ayar memurları veya üretici firma yapabilir. 

 

Doğru

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETLERİnin periyodik muayene ve damgasını “Yetkili Muayene Servisleri” yapabilir.   

 

Yanlış

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETLERİnin Tamir sonrası muayene ve damgalarını tamirciler yapabilir. 

 

Doğru

OTOMATİK DOLUM VEYA ÖLÇÜM YAPAN TARTI ALETLERİnin Tamir sonrası muayene ve damgalarını yetkisi olan cihaz üreticisi firma, yetkili muayene servisi ya da bakanlık memurları yapabilir.  

 

Yanlış

Muayenelerde damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş olan tartı aleti tespit edilmesi durumunda yetkili muayene servisleri ceza kesebilir. 

 

Doğru

Muayenelerde damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş olan tartı aleti tespit edilmesi durumunda yetkili muayene servisleri tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne bir bildirimde bulunur. Ceza kesemez.  

 

Yanlış

Yetkili muayene servisleri kendi insiyatifleriyle firmamıza gelip tartı aletlerini denetleyebilir. 

 

Doğru

Yetkili muayene servisleri yalnızca firmanın başvurusu ile firmaya gidebilir, tartı aletlerinin muayene ve damgasını yapabilir.  

 

Yanlış

Yetkili muayene servisleri tamir yapabilir. 

 

Doğru

Yönetmeliğin 17. Maddesine göre; Yetkili muayene servisleri, muayene hizmeti sunacağı tartı aleti üreticisi ile ticari bağı olmayan üçüncü bir taraf niteliğinde olmak zorundadır. Periyodik veya stok muayenesini yaptıkları tartı aletinin tasarımı, imalatı, bir araya getirilmesi, uygunluk değerlendirmesi, tamir veya bakımında yer almaması gerekmektedir. TAMİR YAPAMAZLAR. 


 

 

  EK-2

Makine İmalatçılarının Otomatik Dolum veya Ölçme Yapan Tartı Aletlerine Tip Onay almaları için izleyeceği alternatifler

 

Alım satımda kullanılsın veya kullanılmasın, tüm otomatik tartı sistemlerinin tip onay sertifikasının olması şarttır. İndikatörün tek başına tip onaylı olması asla yeterli değildir. Bununla beraber makine imalatçılarının indikatör ve yük hücresi kullanarak tip onaylı sistem üretmelerinde temel olarak iki yöntem vardır.  

 

1. Yeni Tip Onay Alma: Makine üreticisi İndikatör ve yük hücrelerinden oluşan ve mekaniğini kendisi kurduğu bir sistem üzerinden kendisi tip onayı alabilir. AB onaylanmış kuruluşu gelip testleri yapar, sistem testlerden geçerse artık kendi modellerini üretebilirler. Başvuru ve test ücreti ödenir. 

 

2. Paralel Tip Onay Alma: Tip onayına sahip bir otomatik tartı aletine paralel tip onayı almak için sistemin üreticisiyle irtibata geçilir. Üreticinin yazılı onayı sonrasında AB onaylanmış kuruluşuna paralel tip onayı için başvuru yapılır. Gerekli dokümantasyon sonrasında test prosedürüne gerek kalmaksızın paralel tip onay belgesi alınabilir. Burada sadece başvuru ücreti ödenir. Otomatik Dolum Sistemi imalatçısı paralel tip onayı aldığı sistemi üretirken, tip onay belgesinde belirtilen teknik özelliklerle beraber, indikatör ve yük hücresi gerekliliklerine birebir sadık kalmak zorundadır.   

 

İlk Damga, muayene ve periyodik damga:  Hangi şekilde belgelenirse belgelensin, Tip onaylı olarak piyasaya sürülen otomatik tartı aletlerinin muayene ve damgası için iki yol vardır; 

 

-           Sistemin üreticisi yapabilir. Ama yapabilmesi için, kalite sistemine AB den onay alması gerekir.

 

-          İkinci yol ise AB den onaylı test kuruluşlarına gidebilir. İlk muayene ve damga hizmetini onlardan satın alabilir.

 

© 2012 Aymaksan Ayla Makina Sanayi A.Ş.   |   Tüm hakları saklıdır. İzinsiz hiç bir yazı ve resim kullanılama ve kopyalanamaz.    |    Web tasarım Grimor
Firmamız Ambalaj
Sanayicileri Derneği
Üyesidir.
Firmamız Ambalaj
Makinacıları Derneği
Üyesidir.